1. Терміни та визначення, що використовуються в цьому договорі.

Інтернет-сервіс «smmlevel.com.ua» іменований надалі «Виконавець», і Користувач справжнього інтернет-ресурсу (Ви), іменований надалі Замовник, з іншого боку, а разом іменовані «Сторони», укладають цей Договір про наступне:

«Замовник» - користувач сайту, який замовляє надання послуг Виконавцем;

«Виконавець» - особа (група осіб), що надає послуги Замовнику;

«Контент» - в цілях цього Договору під контентом розуміється, вміст розміщене на Інтернет-ресурсі (в соціальній мережі або соціальному сервісі) у вигляді файлу (картинка, відео, музика, звук, графічне зображення і т.п.), здатне відображатися при допомоги електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) і / або мобільних пристроїв, що дозволяють відтворювати вміст даного типу. До контенту з метою цього Договору відноситься також Аккаунт Замовника, створений в тій чи іншій соціальній мережі / соціальному сервісі, що включає в себе розміщений на ньому контент повністю або в частині;

«Розкрутка» (розкрутка) - штучне просування розміщеного Замовником на сторонньому Інтернет-ресурсі (соціальної мережі або соціальному сервісі) контенту, шляхом набору визначеного договором між Виконавцем і Замовником кількості переглядів даного контенту користувачами на тому чи іншому сервісі і / або штучне створення інтересу користувачів того чи іншого ресурсу до контенту Замовника розміщеного на такому ресурсі з метою залучення та / або збільшення / отримання підписників, оцінок, лайків, користувачів і т.п. З метою цього Договору в тому ж сенсі застосовується термін «Просування»;

«Платіжний агрегатор» - спеціальний сервіс, при наявності якого у Замовника є можливість здійснювати платежі банківськими картами або з використанням електронних платіжних систем;

«Чинне законодавство» - законодавство держави і його суб'єктів (округів, штатів, колоній і т.д.), що підлягає застосуванню для оцінки дій Сторін Договору, вирішення спорів і тлумачення умов цього Договору. На території України відповідним законодавством визнається законодавство України та її суб'єктів;

«Сайт, сервіс або Інтернет-ресурс» - сукупність набору електронних документів у вигляді електронної програми для мережі Інтернет, яка містить пропоновану користувачам інформацію, що має єдиного власника і керівника, розташована під певним адресою в мережі Інтернет;Терміни не зазначені і / або не перераховані в тексті цього Договору підлягають тлумаченню відповідно до чинного законодавства та / або зазвичай застосовуються змістом і тлумаченням такого терміна в мережі Інтернет.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець зобов'язується надати послуги Замовнику з просування (розкрутки) контенту Замовника (рекламні послуги) в соціальних мережах і / або соціальних користувальницьких сервісах з метою (цілями), розкрутки / залучення і / або збільшення / отримання кількості користувачів, підписників, призначених для користувача оцінок, лайків, класів і т.п. Точний обсяг послуг, а також вид ресурсів і / або соціальних сервісів на (в) яких необхідно провести (здійснити) просування контенту Замовника, визначається Замовником самостійно, але тільки виходячи із запропонованих Виконавцем варіантів надання послуг.

2.2. Послуги Виконавця надаються відповідно до умов даного Договору, а також загальних Правил надання послуг, що є невід'ємною частиною цього Договору;

2.3. Виконавець не надає послуги з просування контенту Замовника еротичного, порнографічного характеру, а також контенту рекламного характеру, спрямованого на спонукання користувачів мережі Інтернет до придбання / споживання / використання / зберігання / незаконному обігу наркотичних та / або психотропних речовин, зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів , послуг магів, чаклунів, ворожок, спортивних тоталізаторів, азартних ігор, партнерських програм, а також інших речей (засобів, виробів, препаратів, продуктів) обіг яких обмежено або заборонено чинним законодавством;

2.4 Виконавець має право відмовити Замовнику в просуванні контенту якщо вважає, що цей текст може порушувати права інших осіб або є сумнівним, тобто створеним для отримання прибутку незаконними способами;

2.5. Виконавець надає послуги точно відповідно до цього Договору. Етапи надання послуг є технологічними процесами. На стадії надання послуг не допускається зміна їх способу, обсягу і / або режиму оплати.

3. Права і обов'язки Сторін

3.1. Виконавець має право надати (надавати) послуги Замовнику як особисто так і з залученням третіх осіб без отримання додаткового схвалення Замовника з цього приводу;

3.2. Замовник зобов'язується оплатити замовлені Виконавцем послуги в розмірі, порядку та строки передбачені розділом 4 цього Договору;

3.3. Замовляючи просування контенту, Замовник зобов'язаний забезпечити наявність контенту за вказаною ним посиланням в мережі Інтернет протягом всього терміну дії цього Договору. Виконавець не несе відповідальності, за умови відсутності працездатності ресурсу на якому розміщений контент, а також за відсутність і / або блокування і / або видалення контенту Замовника третіми особами або самим Замовником.;

3.4. Замовник не має права видаляти контент на час надання послуг без узгодження з Виконавцем протягом усього терміну дії Договору;;

3.5. У разі якщо невиконання Замовником положень пунктів 3.3, 3.4. Договору призведе до неможливості надання послуг Виконавцем та Замовник не повідомив Виконавця про настання зазначених обставин, зобов'язання Виконавця за цим Договором вважаються виконаними, а сплачені Замовником грошові кошти за надання послуг, що не підлягають поверненню;;

3.6. При видаленні (блокування) контенту Замовника самим замовником і / або третіми особами, і його подальшому відновленні, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити надання послуг та / або збільшити термін їх надання на період часу, необхідний для усунення несприятливих наслідків, викликаних даними обставинами або відмовитися від подальшого надання послуг Замовнику (виконання Договору) без повернення Замовнику сплачених ним коштів;

3.9. Сторони погоджуються, що достовірним підтвердженням невиконання Замовником положень пунктів 3.3-3.4. Договору, є офіційна відповідь (заяву) служби технічної підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу) email: support@smmlevel.com.ua, на якому розміщений контент Замовника, неофіційні повідомлення співробітників служби підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу), повідомлення в засобах масової інформації, а також аналітичні дані співробітників Виконавця;

3.10. Виконавець також в односторонньому порядку має право збільшити термін надання послуг при настанні наступних обставин:- технічні проблеми ресурсу (сервісу) на якому розміщений контент Замовника;- введення фільтрів і апдейтів в соціальній мережі і / або соціальному сервісі, що перешкоджають просуванню контенту;- зміна алгоритмів роботи соціальної мережі і / або соціального сервісу перешкоджають просуванню контенту.

3.11. Сторони домовилися, що достовірним підтвердженням настання обставин, перерахованих у пункті 3.10 цього Договору, є офіційна відповідь (заяву) служби технічної підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу), на якому розміщений контент Замовника, неофіційні повідомлення співробітників служби підтримки Інтернет-ресурсу (сервісу), повідомлення в ЗМІ, а також аналітичні дані співробітників Виконавця;

3.12. Виконавець зобов'язується не здійснювати в процесі надання послуг ніяких дій, які можуть вплинути на ділову репутацію Замовника.

4. Вартість, порядок оплати і терміни надання послуг

4.1. Види і вартість послуг Виконавця розміщені на сайті Виконавця в розділі «послуги»;

4.2. Оплата послуг Виконавця відповідно до цього Договору, здійснюється до початку надання послуг. Виконавець приступає до надання послуг за умови внесення Замовником на рахунок Виконавця повної передоплати, тобто повної суми за надання послуг;

4.3. Здійснення платежу за цим Договором здійснюється Замовником через доступні на сайті Виконавця способи оплати. Сторони домовилися, що моментом початку виконання обов'язку Замовника по оплаті послуг є момент прийняття умов цього Договору. Моментом початку виконання зобов'язань Виконавця так само як і моментом набуття чинності цим Договором в силу є момент зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця. Виконавець приступає до надання послуг Замовнику протягом 24-х годин з моменту зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця. Для проведення оплати Замовник повинен вказати необхідні дані. У разі здійснення оплати через платіжні системи (агрегатори платежів) з банківських карт і / або інших банківських рахунків, Замовник зобов'язаний переконатися в тому, що має право розпоряджатися знаходяться на таких рахунках коштами. Замовник також зобов'язаний виключити доступ третіх осіб до інформації, що дозволяє третім особам скористатися рахунками Замовника для оплати і замовлення послуг виконавця (номери банківських карт, найменування банку, пін-коди, коди cvv2 і cvc2 і т.д.). Ризик несанкціонованої оплати послуг Виконавця з рахунків Замовника повністю покладається на Замовника. Замовник несе самостійну відповідальність за несанкціоновану оплату зі своїх рахунків послуг Виконавця третіми особами. Оплата послуг з рахунку (ів) Замовника визнається Замовником санкціонованої і виробленої самим Замовником у всіх випадках. Оформивши замовлення на надання послуг, Замовник зобов'язаний направити на адресу Виконавця електронного листа з текстом, який підтверджує факт формування замовлення, а також факт оплати послуг Виконавця на email сайту: support@smmlevel.com.ua Даний лист має бути направлено з адреси електронної пошти, який Замовник вказав для оплати послуг Виконавця в платіжній системі, а також вказано Замовником на сайті Виконавця при замовленні послуг. Адреси електронної пошти, зазначені в платіжній системі, на сайті Виконавця, а також адреса з якого приходить підтвердження формування замовлення і оплати повинні збігатися. При неотриманні відповідного листа Виконавець має право не приступати до надання послуг.

5. Відповідальність Сторін

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе за цим Договором зобов'язань відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору. Виникаючі суперечки Сторони зобов'язуються вирішувати шляхом письмових переговорів і дотримання обов'язкового претензійного порядку, а у разі недосягнення угоди, спір передається на розгляд суду за місцем знаходження Виконавця, якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством. У разі підсудності спору Арбітражного Суду, спір передається на розгляд Арбітражного Суду за місцем знаходження Виконавця. При напрямку Замовником претензії на адресу Виконавця, Замовник зобов'язаний додати до неї документи обгрунтовують суть претензії. Претензії направляються тільки в письмовому вигляді.

6. Форс-мажор

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо неналежне виконання виявилося неможливим внаслідок настання обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили Сторони домовилися вважати зовнішні і надзвичайні події, відсутні під час підписання цього Договору і які настали незалежно від волі й бажання Сторін, дії яких Сторони не могли передбачити і не могли запобігти заходами та засобами, які виправдано і доцільно очікувати від сумлінно діючої Сторони. До подібних обставин належать війна і військові дії, епідемії, пожежі, природні катастрофи, акти і дії органів державного управління, що роблять неможливим виконання зобов'язань за цим Договором і які визнаються обставинами непереборної сили;

6.2. Сторона, яка заявляє про наявність обставин непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу сторону про їх настання і передбачуваної тривалості не пізніше, ніж через 5 (п'ять) робочих днів з моменту їх настання. Сторона, яка не надіслала повідомлення у зазначений термін, позбавляється права посилатися на такі обставини в майбутньому;

6.3. Термін виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на строк неможливості їх виконання внаслідок Причин непереборної сили.

7. Термін дії даного Договору

7.1. Цей договір вступає в силу з моменту прийняття його умов і надходження грошових коштів в рахунок оплати послуг Виконавця на банківський рахунок Виконавця і діє до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань;

7.2. Замовник до закінчення терміну дії Договору, має право достроково припинити його дію, попередивши про те Виконавця не менше ніж за тридцять календарних днів. У разі дострокового припинення Договору з ініціативи Замовника, отримана Виконавцем оплата за надання послуг в цьому випадку поверненню не підлягає навіть якщо Виконавець не встиг виконати всі зобов'язання взяті на себе за Договором;

7.3. У разі припинення дії цього договору з будь-яких інших підстав сторони зобов'язані виконати всі виниклі до цього моменту зобов'язання;

7.4. Договір укладається на термін 1 місяць.

8. Конфіденційність

8.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності отриманої ними один від одного або стала їм відома в ході виконання зобов'язань за цим Договором інформації, а також знань, досвіду, ноу-хау та інших відомостей, про які спеціально обумовлено, що вони мають конфіденційний характер. Сторони зобов'язуються не розголошувати і не розголошувати в загальному або зокрема таку інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором;

8.2. Вимоги пункту 8.1 не поширюються на випадки розкриття конфіденційної інформації за запитом уповноважених на те органів у випадках, передбачених законом.

9. Додаткові умови і заключні положення

9.1. Сторони домовилися, що всі повідомлення, передбачені цим Договором (за винятком претензій), можуть здійснюватися шляхом направлення Сторонами по електронній пошті. Адресою електронної пошти Виконавця є адресу вказану в розділі «Контакти» або іншому відповідному розділі сайту Виконавця support@smmlevel.com.ua адресою електронної пошти Замовника є адресу вказану Замовником на сайті Виконавця при замовленні послуг. Листи та інші документи надійшли від Замовника з інших адрес електронної пошти не приймаються і не розглядаються Виконавцем;

9.2. У разі зміни найменування, місцезнаходження, банківських реквізитів та інших даних, кожна зі Сторін зобов'язана в п'ятиденний термін в письмовій повідомити іншу сторону про зміни, що відбулися;

9.3. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, Сторони керуються чинним законодавством.Загальні відомості і додаткові правила надання послуг:Сервер, домен і всі доступні платіжні агрегатори документально оформлені.Інтернет переповнений десятками тисяч відгуків про обмани користувачів, які звернулися до недобросовісних «просувальників контенту». Але ми не посилаємося на цю обставину для самоствердження або підняття власної репутації, а лише заявляємо про те, що Ви звернулися до професіоналів готовим допомогти в просуванні..

Пам'ятайте! При використанні нашого сервісу неприпустимо вести паралельну, тобто одночасну розкрутку того ж контенту за допомогою аналогічних сервісів. Дана дія збиває лічильники соціальних мереж і соціальних сервісів, також це може привести до «бану» контенту, групи, сторінки та ін. Площадок, а також не дозволить Вам відстежити точне виконання замовлення.

Послуги, які ми надаємо, розміщені в доступній формі на нашому сайті і не викликають двозначного тлумачення. Однак в разі неясності змісту, виду, способу, термінів виконання і тому подібного, Ви можете звернутися за роз'ясненнями до наших менеджерів шляхом направлення листа на адресу електронної пошти зазначеної на сайті support@smmlevel.com.ua Послуги які не вказані і / або не перераховані в якості доступних послуг нами не виявляються.

Ми не проводимо роботу з закритими групами, профілями та іншими соціальними мережами. Тому, якщо в процесі роботи Ви закриваєте задану соціальну мережу, ми автоматично припиняємо виконання Замовлення. Повернення сплачених грошових коштів в цьому випадку не здійснюється.

Замовнику забороняється змінювати адреси посилань, зазначених при оформленні замовлення.

У разі, якщо виконання замовлення неможливо (наприклад через помилку Замовника в адресі посилання, або помилку при виборі послуг), замовлення присвоюється статус "Редагується", а на електронну пошту Замовника (зазначену при оформленні замовлення) надсилається лист із зазначенням причин і способів її усунення. У разі відсутності відповіді або дій Замовника спрямованих на усунення причин протягом двох днів, замовлення автоматично присвоюється статус "Скасовано", а на електронну пошту Замовника висилається відповідне повідомлення. Після скасування замовлення останній знімається з контролю і надалі не виконується. В цьому випадку слід сформувати нове замовлення.